Kontakt

KRAKOWSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH

Siedziba związku:

ul. 29 Listopada 121
31 – 406 Kraków,

Prezes Zarządu – Zbigniew Legutko, tel. 606 422 240

kzhgr@onet.pl

Dyżury Zarządu:

Niedziela 9.00 – 12.00

Terminy zebrań członków w roku 2017:

25.03.

29.04

27.05

24.06

30.09

28.10

25.11

30.12

Rozpoczęcie godz. 17:00

 

Wskazówki dojazdu: