Zarząd

Zarząd Krakowskiego związku hodowców gołębi rasowych.

biznes man

prezes – Bolesław Bilski

vice prezes – Jerzy Adamski

sekretarz –  Krzysztof Toporski

skarbnik – Stanisław Kita

członek zarządu – Mariusz Siwek

członek zarządu – Jan Gaj

czlonek zarządu – Tadeusz Sikorski