Zarząd

Zarząd Krakowskiego związku hodowców gołębi rasowych.

biznes man

Prezes – Zbigniew Legutko
W-ce prezes – Marcin Cichy
Sekretarz – Paweł Krawczyk
Skarbnik – Stanisław Kita
Członek – Jerzy Adamski
Członek – Michał Kwinta
Członek – Tomasz Włodarczyk
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Mariusz Siwek
Członek – Piotr Kostępski
Członek – Janusz Nowotarski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Michał Bień 
Członek – Dominik Adamski 
Członek – Jan Haber