Zarząd

Zarząd Krakowskiego związku hodowców gołębi rasowych.

biznes man

 • Prezes – Jerzy Adamski
 • W-ce prezes – Marcin Cichy
 • Sekretarz – Paweł Krawczyk
 • Skarbnik – Stanisław Kita
 • Członek – Michał Kwinta
 • Członek – Tomasz Włodarczyk
Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący – Mariusz Siwek
 • Członek – Piotr Kostępski
 • Członek – Janusz Nowotarski

Sąd Koleżeński

 • Przewodniczący – Michał Bień 
 • Członek – Dominik Adamski 
 • Członek – Jan Haber