Pokaz Gołębi Młodych 4.07.2021

Ponieważ pokaz odbędzie się w czasie trwającej pandemii Covid-19, przypominamy o obowiązku stosowania się do zaleceń Ministra Zdrowia, przestrzegania reżimu sanitarnego, stosowania się do poleceń organizatora. Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia osoby zaszczepione nie wliczane są do limitu uczestników, zwracamy się z prośbą o powiadomieniu organizatora o odbytych szczepieniach.