Pokaz Gołębi Młodych – Zwycięzcy.

24 czerwca 2018 r. na terenie Centrum Targowego Chemobudowa Kraków przy ul. Klimeckiego 14, odbył się Pokaz Gołębi Młodych, zorganizowany przez Krakowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych.

Krakowski Pokaz Gołębi Młodych wpisał się na stałe w kalendarz wystawowy, który to otworzył. Po raz pierwszy pokaz ten został zorganizowany dla wszystkich ras, dotychczas tj. przez 10 lat, organizowany był wyłącznie dla ras z grupy PDL.

W wydarzeniu wzięło udział 40 hodowców, którzy zaprezentowali łącznie 204 eksponaty (gołębie), najliczniejszą grupę stanowiły srebrniaki. Niezmiernie cieszy fakt, iż w pokazie uczestniczyli hodowcy prezentujący rasy do tej pory nieuczestniczące w pokazie, takie jak sroka krakowska, koroniarz sercaty czy maściuch. 

Pokaz był okazją do zaprezentowania przez hodowców tegorocznego przychówku, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim koleżeńskiego spotkania pasjonatów gołębi. Wystawcy uczestniczący w pokazie wybierali najlepszego, ich zdaniem, srebrniaka spośród pięciu wytypowanych przez sędziów. Tytuł ten otrzymał gołąb Pana Stanisława Chrząścika. 

Spośród biorących udział w głosowaniu hodowców wylosowano osobę, która otrzymała nagrodę – worek karmy, otrzymał ją Pan Ryszard Poźniak.

Kolegium sędziów wyłoniło zwycięzców w poszczególnych rasach. Najlepsi hodowcy otrzymali nagrody oraz dyplomy, które wręczyli Prezes KZHGR Zbigniew Legutko oraz Wiceprezes Marcin Cichy.

Srebrniak

 1. Zbigniew Legutko
 2. Wiesław Kozłowski
 3. Stanisław Chrząścki
 4. Stanisław Chrząścik
 5. Bogdan Nowak

Najlepszy srebrniak zadaniem publiczności. –  gołąb hod. Stanisława Chrząścika

Perłowy

 1. Dzięgiel Jan
 2. Iwan Mariusz
 3. Mikołajczyk Andrzej

Pasiak Srebrzysty

 1. Michorczyk Tadeusz
 2. Wiaderek Krzysztof
 3. Poznański Mirosła

Pasiak Srebrzysty Szroloty

 1. Kozłowski Wiesław
 2. Woźniak Janusz
 3. Mikołajczyk Andrzej

Białoogon

 1. Iwan Mariusz

Srebrniak Wylociak

 1. Mikołajczyk Andrzej

Sroka Łowicka

 1. Kwinta Michał

Sroka Krakowska

 1. Gątkiewicz Stanisław
 2. Poźniak Ryszard
 3. Poźniak Ryszard

Koroniarz  Sercaty

Adamski Dominki